13.06.2021 KB wijz. art. 2, 236, 259, 261, en 262 van het KB 22.04.2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
347294
essentie

Dit besluit voorziet in bepaalde wijzigingen in het technisch reglement voor het beheer en toegang van het transmissienet. De wijzigingen komen onder andere voort uit de vraag van de netbeheerder om zijn systeembeschermingsplan en herstelplan bete ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren