18.06.2021 BVR wijz. BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de verlenging van de subsidie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
347298
essentie

Dit besluit verlengt tot 31.08.2021 de toepassing van het BVR 13.11.2020 waarmee de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang een compensatiesubsidie kunnen vragen voor de vermindering van aanwezigheden in de opvang ten gevolge van de eff ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren