17.06.2021 BVCGG wijz. BVCGG 24.10.2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor jongeren ingeschreven als werkzoekende

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen - Verenigd College van het Brussels Gewest
GATZ Sven - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
347302
essentie

Onder bepaalde voorwaarden, kunnen meerderjarige kinderen die ingeschreven zijn als werkzoekende nog aanspraak maken op kinderbijslag voor een periode van 360 kalenderdagen (BVCGG 24.10.2019). Dit besluit voorziet dat deze periode van 360 dagen verleng ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren