09.07.2021 Programadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
et al.
inforumnummer
347324
essentie

Dit decreet bevat een aantal begeleidende maatregelen bij de aanpassing van de begroting van het jaar 2021. Het gaat om de beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport, media, financiën, begroting, kanselarij, bestuur, buitenlandse zaken, justitie, landb ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren