09.07.2021 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021 - Regeling tot kwijtschelding van bepaalde in het kader van steunregelingen uit het energierecht ontstane schulden (art. 15 - 20)

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
et al.
inforumnummer
347330
essentie

Het decreet zet, naar analogie met de kwijtscheldingsregeling die ten voordele van energiehuizen is opgezet in art. 8.2.2 van het Energiedecreet, met betrekking tot de energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen een gelijkaardige reg ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren