24.06.2021 KB tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20.12.2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , van 30.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20.05.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
347350
essentie

Dit besluit verlengt een aantal maatregelen genomen omwille van het coronavirus Covid-19 inzake justitie en het notariaat. Het betreft onder andere de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels, gratis notariële volmachten, de tijdelijke ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren