25.06.2021 MB houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering 'COVID-19' in uitvoering van art. 66, par. 2, van de wet 20.12.2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
347352
essentie

De maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering ‘COVID-19’ kan door de gevangenisdirecteur verlengd worden voor de periode van 16.07.2021 tot 15.09.2021. Ter herinnering, de onderbreking van de strafuitvoering ‘COVID-19’ ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren