21.05.2021 BVR wijz. het Mestdecreet van 22.12.2006, het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL en de VLAREME van 22.10.2016

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
347356
essentie

Dit besluit actualiseert het mestbeleid en voert bepaalde technische correcties door. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen omvatten aanpassingen aan de regelgeving ten gevolge van het stopzetten van het convenant over laag-fosforvoeders en laag-ei ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren