27.06.2021 Wet wijz. de wet 22.04.2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
347361
essentie

Deze wet stelt de inwerkingtreding van de wet 22.04.2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met 1 jaar uit, namelijk tot 01.07.2022. Voor een groot aantal artikelen is echter een vervroegde inwerkingtreding mogelijk. Ter he ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren