27.06.2021 Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
347363
essentie

Deze wet wijzigt het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De wijzigingen hebben onder andere betrekking op het territoriaal toepassingsgebied van de btw, de onttrekkingen van handelsmonsters en handelsgeschenken van geringe waarde ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren