28.06.2021 KB tot uitvoering van art. 112duodecies, par. 4, derde lid, en par. 7, W.Strafv. tot bepaling van de minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen en tot vaststelling van de technische vereisten waaraan het toestel waarmee de polygraaftest wordt uitgevoerd, moet voldoen

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
347373
essentie

In het kader van het gebruik van polygraaf (leugendetector) door de politiediensten, bepaalt dit besluit de minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen, dat moet worden ondertekend door de persoon die deze test z ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren