18.06.2021 BVR tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het BVR 21.12.2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet 22.01.1985 houdende sociale bepalingen en wijz. art. 4 van het BVR 17.05.2013 betr. de loopbaanbegeleiding

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
347379
essentie

Dit besluit geeft vorm aan het tijdelijke experiment met een gemeenschappelijk initiatiefrecht voor het Vlaams opleidingsverlof. Het maakt een tijdelijk gezamenlijk besluitrecht mogelijk bij wijze van experiment, zodat extra uren en budget van het Vlaa ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren