24.06.2021 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie van 06.03.2019 betr. de Brusselse Codex Fiscale Procedure [ Besluit Brusselse Codex Fiscale Procedure ]

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
347418
essentie

Dit besluit bepaalt de procedurele modaliteiten die een Brusselse gemeente moet naleven om aan het Gewest de dienst over te dragen van de gemeentelijke opcentiemen op bepaalde gewestelijke taksen (onroerende voorheffing en belasting op inrichtinge ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren