27.06.2021 Wet wijz. art. 30 van de wet 13.06.2005 betr. de elektronische communicatie

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
347479
essentie

Deze wet voorziet in een minimale enige heffing die het mogelijk maakt om in de 2G- en 3G-frequentiebanden, gebruiksrechten te verwerven met het oog op de exploitatie, na het verstrijken van de bestaande vergunningen, van een netwerk en de levering van ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren