15.06.2021 Wet wijz. diverse bepalingen betr. de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
347481
essentie

Deze wet wijzigt sommige elementen in de berekening van het proportioneel pensioen van de werknemers (verhoging van het loonplafond) en zelfstandigen (afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt en verhoging van het maximale inkomen).

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren