24.06.2021 KB wijz. sommige bepalingen van het KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betr. de vergoeding voor begrafeniskosten bij overlijden van een personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
347517
essentie

Dit besluit voorziet dat bij overlijden van een politiepersoneelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering een vergoeding wegens begrafeniskosten wordt toegekend volgens de nadere regels bedoeld in art. XI.IV.1,1°, RPPol. Het bedrag van ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren