25.05.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 09.11.2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst van 09.12.2019 houdende de eindejaarspremie voor de ambulante sectoren van Brussel, betr. de uitzonderlijke verhoging in 2020 van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie voor de ambulante sectoren van Brussel

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
347519
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verhoogt uitzonderlijk voor het jaar 2020 enkel het tweede bedrag van het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage toegekend aan de werknemers van de sociale diensten, van de diensten voor geestelijke gezo ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren