04.07.2021 KB wijz. KB 28.04.2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

ondertekenaar
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
347532
essentie

Wat betreft het capaciteitsvergoedingsmechanisme (ingesteld om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening in België te waarborgen), wijzigt dit besluit de bepalingen inzake de inschatting van de verwachte inkomsten in het kader van de uitzonder ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren