02.07.2021 Dec. wijz. Bestuursdecreet van 07.12.2018

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
inforumnummer
347557
essentie

Dit decreet voorziet in de omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1024 van 20.06.2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie. Wijzigingen hebben onder meer betrekking op de uitbreiding van het toepassingsgebied met overheidsondernemin ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren