18.06.2021 BVR wijz. Subsidiebesluit van 22.11.2013, wat betreft de ondersteuning van gezinnen door lokale loketten kinderopvang bij de aanvraag van het inkomenstarief

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
347622
essentie

Het Subsidiebesluit van 22.11.2013 inzake kinderopvang wordt gewijzigd, zodat het mogelijk wordt dat lokale loketten kinderopvang (waaronder lokale besturen als initiatiefnemer) het inkomenstarief kunnen simuleren en het attest inkomenstarief kunnen aa ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren