18.06.2021 Dec. houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 07.05.2021 wijz. het samenwerkingsakkoord van 09.12.2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
347796
essentie

Dit samenwerkingsakkoord wijzigt het samenwerkingsakkoord van 09.12.2011 betreffende de dopingpreventie en -bestrijding in de sport om de tekst conform te maken aan de gewijzigde Wereld Anti-Doping Code van het WADA (World Anti-Doping Agency), die van ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren