10.06.2021 BBHR wijz. BBHR 23.06.1994 betr. de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
347806
essentie

Dit besluit verduidelijkt de documenten en informatie die laboratoria moeten verschaffen bij een aanvraag tot erkenning door Leefmilieu Brussel. Het besluit voorziet in de elektronische uitwisseling tussen het laboratorium en Leefmilieu Bruss ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren