09.07.2021 BVR wijz. art. 3 en 13 van het BVR 03.06.2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en wijz. art.13/1 van het BVR 25.07.2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
et al.
inforumnummer
347809
essentie

Dit besluit verleent delegatie aan de minister, bevoegd voor de weginfrastructuur, om te beslissen over de indeling van een gewestweg, of een gedeelte ervan, bij de gemeentewegen. De overdracht van gewestwegen aan gemeenten, mits instemming van de geme ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren