07.05.2021 BVR wijz. art. 14 van het BVR 05.10.2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betr. de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, art. 237 en 238 van het BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en art. 8 van het BVR 07.12.2018 betr. de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
347975
essentie

Dit besluit zorgt ervoor dat de zorgtoeslag voor jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte nog steeds kan toegekend worden tot de leeftijd van 21 jaar, maar wel een cumulverbod bevat met inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)/integratietegem ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren