11.07.2021 KB tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het KB 02.05.2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
347983
essentie

Dit besluit verlengt verschillende maatregelen die in verband met het Covid-19 coronavirus zijn genomen ten behoeve van werknemers in de culturele sector. Het betreft met name de niet-erkenning, voor de berekening van het werkloosheidsinkomen, van ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren