11.07.2021 KB wijz. diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
348019
essentie

Dit besluit optimaliseert de selectie- en rekruteringsprocedure van de personeelsleden van de politiediensten en vergroot de inspraak van de betrokken actoren binnen de geïntegreerde politie (waaronder de lokale politie) zodat niet enkel de f ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren