15.07.2021 Ordonnantie houdende instemming met het Protocol wijz. van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17.02.2016

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
348024
essentie

Het protocol waarmee deze ordonnantie instemt, wijzigt de Benelux-Overeenkomst op gebied van de jacht op en de vogelbescherming, teneinde de werkingssfeer van de overeenkomst duidelijk te beperken tot de jacht als zodanig. Daarnaast wordt de Overe ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren