27.05.2021 Wet wijz. KB 30.09.2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betr. de politie over het wegverkeer, wat betreft het oprijden van overwegen wanneer het verkeer belemmerd is

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
inforumnummer
348073
essentie

Deze wet bepaalt dat een bestuurder die een overweg oprijdt wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen, zich nu schuldig maakt aan een overtreding van de tweede graad (die zwaarder w ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren