07.07.2021 KB wijz. KB 18.09.2015 tot uitvoering van art. 53, par. 1, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, betr. de derdebetalersregeling

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
348079
essentie

Dit besluit bepaalt dat het toepassen van de derdebetalersregeling verplicht is voor het betalen van de verzekeringstegemoetkoming gezondheidszorgen in de kosten van de verstrekkingen voor bepaald stomamateriaal.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren