25.06.2021 Dec. wijz. dec. 27.04.2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het dec. 08.06.2007 betr. de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
348111
essentie

Dit decreet heft de voorwaarde op dat, om recht te hebben op een volledige studietoelage of een volledige selectieve participatietoeslag voor een pleegkind of pleeggast, het pleegkind of de pleeggast langer dan één jaa ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren