20.07.2021 Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet 24.12.2020 betr. het verenigingswerk

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
348123
essentie

Deze wet breidt het toepassingsgebied van het tijdelijke kader voor het verenigingswerk van toepassing in 2021 uit met bepaalde activiteiten in de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De vergoedingen voor d ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren