14.07.2021 KB wijz. KB 25.11.1991 houdende de werkloosheids-reglementering en wijz. KB 26.03.2003 tot uitvoering van art. 7, par. 1, derde lid, q, van de besluitwet 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betr. de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348144
essentie

Dit besluit verhoogt op 01.07.2021 de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen, de overbruggingsuitkering, de inschakelingsuitkering alsmede de opvanguitkering voor kinderen in het kader van het gebruik de welvaartsenveloppe 2021-20 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren