20.07.2021 MB wijz. art. 61 en 69 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348146
essentie

Dit besluit verhoogt op 01.07.2021 het grensbedrag van de uitkeringen die als vervangingsinkomens worden beschouwd voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen. Het wijzigt de loonschijven voor de berekening van het gemiddeld dagloon.&n ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren