19.07.2021 Dec. wijz. dec. 21.11.2003 betr. het preventieve gezondheidsbeleid en het dec. 29.05.2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
348166
essentie

Dit decreet biedt aan lokale besturen een rechtsgrond voor het ondernemen van acties om de bronopsporing te versterken en in te zetten op quarantainecoaching in het kader van het coronavirus Covid-19. Het verfijnt eveneens de gegevensdeling over d ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren