19.07.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 19.05.2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden afgesloten

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
348223
essentie

Dit KB verklaart algemeen verbindend de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 19.05.2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovere ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren