09.07.2021 BVR tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
348226
essentie

Dit besluit stelt de voorwaarden vast waaronder sportfederaties en sportclubs een subsidie kunnen ontvangen naar aanleiding van de coronavirus Covid-19 pandemie. Het gaat onder meer over jeugdsportclubs, waar de activiteiten zijn kunnen blijven do ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren