14.07.2021 MB wijz. MB 21.12.2020 tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in art. 6.4.1/1, art. 6.4.1/1/1, art. 6.4.1/1/2, art. 6.4.1/1/3, art. 6.4.1/1/4, art. 6.4.1/4, art. 6.4.1/5, art. 6.4.1/9 en art. 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19.11.2010

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
348234
essentie

Dit besluit wijzigt de nadere regels en technische vereisten waaraan de werkzaamheden, producten en installaties, en de uitvoerders respectievelijk plaatsers moeten voldoen om een (verhoogde) isolatiepremie te bekomen voor gelijktijdig uitgevoerde inve ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren