15.07.2021 BBHR tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Regering van de Federatie Wallonië-Brussel
inforumnummer
348235
essentie

Dit besluit bepaalt de procedure die de MIVB dient te volgen om door de Regering een toelating te bekomen voor het vestigen van een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut voor het metro- en premetronetwerk op privé- en openbaar ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren