15.07.2021 BBHR tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro en premetronetwerk

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes - Regering van de Federatie Wallonië-Brussel
inforumnummer
348237
essentie

Dit besluit bepaalt de procedure en de berekeningswijze van de vergoeding bij vestiging van een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro en premetronetwerk. Het betreft de vergoeding van de bebouwbare private percelen of perc ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren