30.05.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17.12.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus voor de berekening van de eindejaarspremie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348274
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de diensten voor gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp) van de Vlaamse Gemeenschap. De dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid door de pandemie van het coronavirus C ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren