18.07.2021 KB wijz. KB 16.01.2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van art. 18 van de wet 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
et al.
inforumnummer
348276
essentie

Dit besluit verruimt het netwerk van de sociale zekerheid tot de meewerkende instelling van privaatrecht die onder de gemeenschappen en gewesten ressorteren (zoals de maatschappijen van onderlinge bijstand).

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren