21.07.2021 KB wijz. KB 17.07.1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 03.06.1970

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
348278
essentie

Dit besluit past de bijslagen die worden verleend in geval van beroepsziekte aan de welvaart aan. Vanaf 01.07.2021 worden de minima en forfaits onder andere met 2 % verhoogd.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren