02.07.2021 BVR wijz. Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
348321
essentie

Dit besluit past het regelgevend kader van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan. Het betreft de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte, energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling, ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren