16.07.2021 BVR wijz. art. 84 van het BVR 08.09.2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
348322
essentie

Om een antwoord te bieden op de behoeften in de sociale economie en van sociale ondernemers in het post coronavirus Covid-19 tijdperk, kan de Vlaamse overheid deelnemen aan kapitaalverhogingen tot maximaal een derde van het kapitaal van Trividend cv, t ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren