15.07.2021 BBHR wijz. KB 04.05.2007 betr. het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
348325
essentie

Bij dit besluit neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen regelgeving aan wat betreft de opleiding en examens betreffende de kennis en de bekwaamheid die nodig zijn om voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E te b ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren