15.07.2021 BBHR betr. de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel’Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van de Federatie Wallonië-Brussel
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van de Federatie Wallonië-Brussel
inforumnummer
348340
essentie

Dit besluit regelt de modaliteiten van de Brussel’Air premie. Iedere in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde persoon die de nummerplaat van een op zijn of haar naam ingeschreven voertuig laat schrappen, kan deze premie aanvragen en ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren