06.06.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 07.12.2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. de modaliteiten van de opleiding voor zorgkundigen in het kader van vijf bijkomende handelingen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348351
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de modaliteiten van de opleiding die zorgkundigen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector moeten volgen om te voldoen aan de voorw ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren