06.06.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23.11.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarspremie in de sector voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348357
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarspremie in de sector voor gezins- en bejaardenhulp (diensten voor thuiszorg) gesubsidieerd door de Franse (COCOF) en ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren