09.06.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14.12.2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de toekenning van consumptiecheques aan het personeel uit de sector van de rusthuizen en de diensten voor palliatieve zorg erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348369
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) heeft als voorwerp de uitzonderlijke, eenmalige en niet-recurrente toekenning van consumptiecheques (ingevoerd omwille van het coronavirus Covid-19) aan het personeel van de bejaardentehuizen, van de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren