20.07.2021 KB wijz. KB 02.09.2018 houdende de uitvoering van de wet 09.05.2018 betr. de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
348371
essentie

Hebben voortaan de toelating om te werken de onderdanen van derde landen voor wie, na de voltooiing van hun studies, het verblijf is toegestaan gedurende maximum twaalf maanden om werk te zoeken of een onderneming op te richten, in toepassing ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren